Προσωπικό

Εκτύπωση

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Χ.Ε.Π.

 

Πρόεδρος:

Χ. Παππής

Αντιπρόεδρος: Γ. Σκρουμπής
Γεν. Γραμματέας:

Δ. Ζαχαρούλης

Ταμίας: Κ. Μηλιάς
Μέλος: Ι. Μελισσάς